Det verkar finns lika många tillvägagångssätt och finansbegrepp att hålla redan på inom finansvärlden som det finns människor. Vilket för en nybörjare gör det både bökigt och svårstartat att ge sig in i denna djungel av sparande. I den här texten fördjupar vi oss i ETF, SRI-fond, ESG, P/S-tal, råvaror och obligationer. Glöm inte heller att läsa de två tidigare inläggen; Att komma igång och investera, samt introduktionstexten om Fonder och aktier

Förkortningar;  Ekonomens bästa vän?


Börshandlade fonder (ETF) – ETF är en förkortning för Exchange-Traded fund. En börshandlad fond är i grund och botten en indexfond som följer ett givet index.
Skillnaden mellan en vanlig fond och en ETF är att en ETF handlar du likt aktier i realtid på börsen. När du handlar med en vanlig fond så handlar du fondandelar direkt mot fondbolaget vilket gör att affären kan ta ett par dagar. Fördelen med ETF:er är att det är enklare att handla med. Till skillnad från vanliga fonder som handlas en gång om dagen, så kan du med en ETF handla flera gånger om dagen. Det finns mängder med olika ETF:er med olika inriktningar såsom valutor, råvaror samt alternativa investeringar såsom fastigheter. Kostnaden vid handel av ETF:er är att man betalar ett  courtage, likt i aktiehandel.


Etisk fond eller SRI-fond (Social Responsible Investments) 

En SRI-fond är en fond där man tar hänsyn till ett företags etiska värderingar innan man placerar spararnas investeringar i fonden. En del av SRI-fonderna väljer sina placeringar utifrån positiva kriterier som tex bolagets syn på jämställdhet. Andra fonder väljer sina placeringar utifrån negativa kriterier. Där ett exempel kan vara att fonden undviker att placera i företag som har en verksamhet kring vapen.
Ett begrepp man ofta hör kring dessa sammanhang är ESG – som handlar om principer kring bolagsstyrning. Vill du spara i en Etisk fond är det lätt att hitta dem, de är ofta märkta med beteckningen M/E. Etiska fonder är vanligtvis en typ av aktiefond. Kom ihåg att se över vilka avgifter de har, vilken risknivå du vill ligga på samt, se över den historiska avkastningen innan du börjar spara eftersom dessa fonder kan skilja sig väldigt mycket åt.
ESG
ESG sår för Environment Social Government. Vilket på svenska är miljö, samhälls/social och bolagsstyrning och är uppsättning standarder för ett företags verksamhet, som ser över hur hållbarhetsarbetet genomlyser affärsmodellen. Du kan läsa mer om ESG och hållbara investeringar i ett inlägg som Michaela Berglund, vd för Feminvest skrev för ett par veckor sedan. Samt att om du klickar in dig här, så får du sju råd från Michaela om hur du ska gå tillväga för att investera hållbart!
P/E och P/S-tal. Vad är det?
P/E är en förkortning för price/earnings. Talet används för att beräkna om en aktie är köpvärd eller inte. Du kan enkelt räkna ut ett företags P/E-tal genom att dela aktiens pris med bolagets vinst per aktie. När man värderar en aktie kan P/E-talet vara användbart för att beräkna hur högt respektive lågt marknaden värderar aktien. Har ett bolag över 20-25 indikerar det på att marknaden har höga förväntningar på kommande vinsttillväxt. Tänk tvärt om om talet är lägre än 10. Kom dock ihåg att detta är endast indikationer, inte en absolut sanning. 
P/S-tal = price through sales, eller som man säger på svenska: aktiepris genom omsättning per aktie. Och vad betyder det tänker du. Jo, kort sagt är P/S- tal är ett nyckeltal som visar aktiens pris i relation till bolagets omsättning. Man brukar använda detta tal när man gör en bolagsanalys, vilket man brukar göra innan man bestämmer sig för att köpa eller sälja en aktie. Med detta tal får du en hint om hur det går för bolaget. Har bolaget ett högt P/S-tal kan det dock innebära två saker. Det första kan vara att bolaget har en hög aktiekurs i relation till omsättning per aktie. Vilket kan tyda på att den är högt värderad. Eller så kan det innebära att marknaden har höga förväntningar på att bolagets omsättningar kommer att öka. Det man som aktieägare vill se är ett så lågt P/S-tal som möjligt.
Titta dock inte enbart på P/S-tal när du köper aktier, se till att du skapar dig en bra helhetsbild över alla nyckeltal innan du börjar köpa och sälja aktier.
 

Råvaror och Obligationer


Obligationer
I förra inlägget Fonder och aktier, nämns vad en obligation är. Alltså ett lån som ger avkastning i form av ränta. Jag nämner även att det finns olika typer av obligationer. Som:
Statsobligationer – Den kan anses som den säkraste formen av obligationer eftersom att staten är låntagare och har
vanligtvis en löptid på 2-15 år och är därav en låg risk samt har en låg ränta/avkastning.

Företagsobligationer – Obligationens risk beror helt på hur pass etablerat företaget är, dock är företagsobligationer en högre risk än statsobligationer.
Bostadsobligationer –  Är relativt säkra, eftersom att det finns fastigheter som kan gå i god för lånet, vilket också ger lägre ränta. Dessa obligationer kan sedan delas in i antingen
Kupongobligationer – Vilket är den vanligaste typen, dessa ger ut räntebetalningar under löptiden. Kupongobligationer har en viss löptid, och löptiden är den tiden som obligation gäller. (Löptid är den förutbestämda tid som ett skuldebrev löper, liknas med förfallodatum)
Nollkupongobligationer – Är en obligation vars räntepengar endast betalas ut när löptiden för obligationen gått ut. Som kallas: ett nominellt belopp. (Nominellt värde: är obligationens värde på inlösningslagen, allts dagen beloppet betalas ut) 
Skillnaden mellan aktier och obligationer är att en obligation är en slags skuld eller ett lån. Medan en aktie är ett eget kapital som gör att man blir delägare i ett företag, samt att en aktie ger högre avkastning än vad en obligation gör. Fördelen med en Obligation är att det ger en lägre risk än att placera i aktier. samtidigt som att aktier ger en mycket högre avkastning. Ett tips är att alltid läsa på om bolaget du köper aktier eller obligationer i.


Råvaror

Att investera i råvaror skiljer sig en del från att investera i fonder eller andra värdepapper. Den största skillnaden är att du behöver inte handla via börsen för att göra din investering. Däremot är det vanligt att man istället handlar med
Open End – Certifikat eller CFD kontrakt. Det är ett finansiellt derivatinstrument där priset baseras på marknadspriset av en underliggande tillgång. Vilket även kan komma med hävstång och då kallas det för Bull & Bear Certifikat – dessa har inget fastställt slutdatum och det innebär att de löper vidare fram till emittenten väljer att avnotera värdepappret – detta kallas Open end. 
Guld är ett exempel på en råvara som varit konstant i värde över lång tid, detta eftersom att mängden guld i världen är begränsad. Ett alternativ till att investera i guld direkt kan vara att investera i bolag som bryter guld eller jobbar med andra råvaror men då har du även bolagsrisken att ha i åtanke. Att bolaget hittar och bryter det guld de estimerat exempelvis. Ett tredje alternativ till detta är att handla med råvarucertifikat istället, då värdet på certifikatet följer råvarupriset som nämnts ovan. När du handlar med olika certifikat, håll då koll på valutan i köpet och kanske även hävstången som går åt båda hållen – avkastningen kan vara dubbelt så hög med det innebär också att du kan förlora lika mycket. 
Råvarufond
En råvarufond är en fond som investerar i råvaror. Denna typ av fond är inte lika vanlig som de andra fondtyperna. Detta kan dock vara ett bra komplement till aktie- och räntefonder, på grund av att du sprider dina investeringar över olika tillgångsslag. Det man ska ha koll på när det kommer till råvaror, det är att priset påverkas inte av hur börsen rör sig utan påverkas istället av utbud samt efterfrågan. Skördar kan gå fel, valutor kan röra på sig vid export etc. Vilket innebär att volatiliteten på priserna i genomsnitt är högre. Därför bör du kanske vara en person som har lite is i magen om du ska börja investera i råvaror och vara beredd på att priserna kan komma att svaja en hel del.
 
Vad tyckte du om detta inlägg? Ska vi skriva liknande inlägg i framtiden? Vad skulle du isåfall vilja vet mer om? Maila gärna till rebecca@feminvest.se eller kommentera i inlägget!
Glöm inte att lyssna på veckans avsnitt av Feminvestpodden, där vi hör Michaela Berglund och Magnus Alfredsson, vd och grundare för den hållbara fonden Proethos, prata om hur du kan påverka världen i en hållbar riktning genom ett månadssparande!
Ta hand om er!
Rebecca
 
Använd gärna våra samarbetslänkar för att komma igång med ditt sparande!
Savrs är uppstickaren till de mer etablerade plattformarna för sparande och investeringar – spana in deras fondbutik här!
Om du inte redan har ett konto hos Avanza eller Nordnet använd länkarna för att komma igång med ditt sparande!
Delar av innehållet på Feminvests hemsida skall tolkas som marknadsföring och inte rådgivning. Artiklar är i viss mån finansierad av bolag. Detta inlägg avser ett sådant samarbete. Inget investeringsbeslut bör fattas utan en klar förståelse av de risker som är inblandade. Att investera kommer med risker som i kan leda till förlust av delar eller hela insättningen. Sträva därför efter att vara en medveten investerare!

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!