Fredag och framförallt lönedag innebär att jag direkt gjorde min månadsöverföring, till både mitt kortsiktiga och långsiktiga sparande. Däribland den hållbara aktie- och fondportföljen som jag startade för att ge inspiration runt hållbara investeringar. Jag ser till att spara till mig själv först innan jag betalar räkningar, äter goda middagar etc. Om det är något råd jag vill dela med mig av så är det detta prioriteringsråd. Därefter ska du vara bekväm med den risken som du tar som investerare, förstå vad bolagen du investerar i gör och ha tålamod.


Missa inte vårt kommande digitala event där du lär dig aktieanalys av både etablerade bolag samt tillväxtbolag
Min portföljutveckling i den hållbara portföljen så långt i år har varit bra, liksom för många andra opportunistiska investerare som vågade gå in i marknaden tidigt i pandemin. Börsens utveckling har inte varit så kraftig många tidigare år. Årets uppgångar avspeglas av ett par trender som är viktiga att lyfta fram i sammanhanget.

Jag började investera innan pandemin och har därefter följt med på den positiva utvecklingen av börsen som till en stor del stöttats upp av centralbankernas stödpaket under pandemin. Dessutom kan vi se att året gynnat tillväxtbolag till förmån för de etablerade storbolagen, min portfölj har varit mer fokuserad på tillväxtbolag.
Innehav som jag presenterade i det tidigare inlägget som ni hittar här:

 • Azelio
 • Electrolux
 • PowerCell Sweden
 • Tomra Systems
 • Vestas Wind Systems
 • Proethos Fond

Nytillkomna innehav i dagens uppdaterade portfölj är följande:
För lifesciencebolagen nedan väljer jag att ta jag en mindre post i flera bolag för att sprida risken då många har pågående kliniska studier.
Addlife är en koncern med verksamhet inom life-science sektorn. Inom koncernen återfinns specialisering främst mot diagnostik, medicinteknik och biomedicinsk forskning. Verksamhet innehas främst i Norden och Baltikum med kunder inom vård och omsorg, samt forskningsinstitut. Bolaget är indelat i två affärsområden, Labtech och Medtech och växer just nu genom flera förvärv. Bolaget är lönsamt och växer.
BioArctic är ett forskningsbolag som även blev utnämnt till det mest jämställda bolaget i år av stiftelsen Albright. Störst affärsinriktning återfinns inom forskning och utveckling av behandlingar och antikroppar för sjukdomar som berör nervsystemet. Exempel på olika sjukdomar inkluderar främst Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. En stor del av forskningen utförs i samarbete med forskare på universitet och sjukhus. Forskningen är komplex men med en åldrande befolning kommer allt fler drabbas och därmed är det viktigt att forskningen fortgår, bolaget har flera pågående Fas-3 studier som jag följer.
Enzymatica pratar jag lite om i den senaste podden, vd för bolaget heter Therese Filmersson. Det är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning samt förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader och strategin är att expandera till fler marknader via partners. Bolaget har gjort en mindre (ej klinisk) studie som visar att ColdZyme kan lindra covid-19 symptom likaså.
Investor är det investmentbolag som tidigare av de 13 börsnoterade investmentbolag som undersökts i Hållbara bolag är det  som fått högst poäng när det gäller hur de påverkar de bolag de äger i en hållbar riktning. Jag har valt att komplettera med lite Investor som respresenterar en korg av större bolag inom verkstad och industri. Det här är de mål som de har för sin verksamhet:

 • Att minska koldioxidutsläpp med 50 procent per 2030 jämfört med år 2016.
 • Att minska koldioxidutsläpp utsläpp från den totala portföljen med 50 procent per 2030 jämfört med 2016.
 • Att säkerställa att alla portföljbolag sätter relevanta reduktionsmål relaterat till deras produkter, tjänster och/eller värdekedjor.
 • Att aktivt främja mångfald i alla dimensioner liksom att uppmuntra bolagen att göra detta.
 • Att nå en könsfördelning om 40/60 i bolagens styrelser och koncernledningar utifrån ett övergripande portföljperspektiv och att bibehålla en könsfördelning om 40/60 i Investors ledningsgrupp.

Monivent är är specialiserade inom utvecklingen av medicintekniska produkter. Produkterna vidaresäljs under varierade varumärken och är anpassade för klinisk användning vid förlossnings- och neonatalavdelningar. Produktportföljen är bred och består huvudsakligen av mjukvara och monitorer, laddningsstationer samt sensormoduler. Utöver erbjuds även produkter för utbildning och simuleringsträning. Bolaget har marknadsfört sitt varumärke genom att deras produkter använts för just utbildning runtom i världen innan de lanserade sin färdiga produkt – strategiskt smart tycker jag.  Lyssna på podden med bolagets vd Karin här inför deras notering i våras.
SolTech Energy Sweden är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för både företag och privatpersoner. Soltech konsoliderar marknaden genom förvärv av bolag inom sol, tak, fasad och elbranscherna med flera. Soltech har dessutom stor verksamhet i Asien som går ut på att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak. Nu i oktober gick även fastighetsinvesteraren Erik Selin in som ägare i bolaget. Det här är framtiden och Soltech ämnar växa med förvärv.
Storytel är en digital aktör som erbjuder tekniska tjänster inom affärsområdena Streaming och Publishing. Exempel på tjänster innefattar abonnemangstjänster för ljud- och E-böcker samt ett flertal olika ljudboksutgivningar. Verksamheten bedrivs utifrån ett flertal olika bokförlag. Storytel har majoriteten av kunderna verksamma inom den nordiska – och europeiska marknaden. Strömning av ljudböcker växer med omkring 20 procent om året och i relation till det ökar Storytels användarantal med 35 procent per år. Aktien har kommit ner något från att den låg på 300 SEK i somras till följd av en exceptionellt stark tillväxt under våren.
Öhman Etisk Index USA med risknivå 6 av 7 – mot bakgrund av det stundande amerikanska valet och en dollar som är lägra börjar jag köpa lite USA exponering framåt, jag räknar med en nedgång på kort sikt. (Köpet syns inte i portföljen försen nästa vecka) Det är många väletablerade amerikanske techbolag i denna fond. Fonden består normalt av investeringar i 350 till 400 bolag fördelade på olika branscher. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag i fonden. Fondens jämförelseindex är MSCI USA Index.
Jag tycker generellt fonder är ett bra alternativ för exponering internationellt eller marknader längre bort som jag inte har kunskap i, samt då courtage är lite dyrare när du handlar aktier i exempelvis USA och då jag endast gör mindre köp blir courtaget förhållandevis stort om jag skulle köpa enskilda aktier.
Här ser du en screenshot på portföljen i sin helhet från idag.

Hör gärna av er om ni har frågor eller kommentera nedan!
Michaela

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!