Tror du att marknaden kommer stiga eller falla på kort sikt, vill sprida dina risker och samtidigt få möjlighet att öka din vinst? Med möjlighet att följa utvecklingen i underliggande tillgångar som aktier, index och råvaror? Då kan Vontobels Bull & Bear certifikat vara något för dig. Möjligheterna och potentialen är stor med över 2700 certifikat och en hävstång från 2 till och med 20.

 

Bull & Bear – uppgång & nedgång

Bull och Bear är ord som används för att beskriva uppgång och nedgång. Orden sägs komma från hur tjuren (Bull) och björnen (Bear) dödar sitt byte. Tjuren stångar bytet uppåt medan björnen slår nedåt därav används orden Bull för uppgång och Bear för nedgång. Men det finns även andra förklaringar för varför man använder just Bull och Bear men man vet ännu inte helt säkert var det kommer ifrån. Oavsett vad grunden för orden är så är det ord som ofta används när man pratar om och spekulerar kring utvecklingen av marknaden. På svenska går det givetvis också lika bra att använda de svenska orden och beskriva marknaden som tjurmarknad respektive björnmarknad men det är vanligare att de engelska orden används även på svenska. Att investera eller spekulera för uppgång kallas även att gå lång och att investera eller spekulera i nedgång kallas att gå kort.

 

Hur fungerar ett certifikat?

Ett certifikat är en börshandlad produkt som följer utvecklingen av underliggande tillgång och kan även inkludera en hävstång. Den underliggande tillgången kan till exempel vara aktier, index, kryptovalutor eller råvaror. Att ett certifikat följer utvecklingen av den underliggande tillgången innebär att om tillgången ökar i värde så ökar även certifikatet i värde och om tillgången minskar i värde så minskar certifikatets värde. Om certifikatet exempelvis har en hävstång på 2 så innebär det att om den underliggande tillgången ökar med 2% så ökar certifikatets värde med 2 gånger så mycket, alltså 4% och på samma sätt om den underliggande tillgången minskar med 2% så minskar certifikatets värde med 4%.

 

Vontobels Bull & Bear Certifikat

Bull och Bear certifikat innebär att du spekulerar i antingen uppgång eller nedgång. Ett Bull certifikat spekulerar i uppgång och ökar därmed i värde när den underliggande tillgången ökar i värde medan ett Bear certifikat spekulerar i nedgång och ökar alltså i värde när den underliggande tillgången minskar i värde. Du kan alltså tjäna pengar både i uppgång och nedgång. Vontobel har idag drygt 2700 olika Bull och Bear certifikat. Majoriteten av certifikaten har aktier eller aktieindex som underliggande tillgång men det finns även certifikat som följer råvaror, räntor och ädelmetaller hos Vontobel. Hävstången hos deras produkter från 2 till och med 20. För Bear certifikat så kan hävstången beskrivas som negativ genom ett minustecken framför vilket är logiskt då certifikatet ökar i värde när den underliggande tillgången minskar i värde. Ju större hävstång, oavsett för uppgång eller nedgång, desto högre risk men även desto större potential för din avkastning. 

För kortsiktigt handel

Bull & Bear certifikat har så kallad daglig hävstång. Det innebär att hävstången ställs in på daglig basis för produkten. På lång sikt kommer därmed certifikatets utveckling påverkas av hur varje börsdag utvecklas och volatiliteten i marknaden kommer alltså spela stor roll. Det innebär att det är väldigt svårt att förutspå den långsiktiga utvecklingen av certifikatets värde då varje individuell börsdag kommer påverka det totala utvecklingen. Därmed är certifikat en produkt bäst lämpad för kortsiktig handel.

 

Hur handlar jag Bull & Bear certifikat

Du kan enkelt handla Vontobels Bull & Bear certifikat hos de flesta banker och mäklare, precis som du enkelt handlar aktier, fonder eller andra produkter. Nedan hittar du länkar till Nordnet, Avanza och Vontobel.

 

Mer information om Vontobels Bull & Bear Certifikat

Vontobels Bull & Bear Certifikat Avanza

Bull & Bear Nordnet

 

 

Delar av innehållet på Feminvests hemsida skall tolkas som marknadsföring och inte rådgivning. Artiklar är i viss mån finansierad av bolag. Detta inlägg avser ett sådant samarbete. Inget investeringsbeslut bör fattas utan en klar förståelse av de risker som är inblandade. Att investera kommer med risker som i kan leda till förlust av delar eller hela insättningen. Sträva därför efter att vara en medveten investerare!

 

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!