Mödradödligheten i världen är oacceptabelt hög. Var elfte sekund dör en gravid kvinna eller ett nyfött barn någonstans i världen. Det skriver UNICEF på sin hemsida.

 

Att föda barn – Som att springa ett maraton

Utmaningarna är många, och många av oss föreställer oss nog ett idylliskt scenario fyllt med bebismys. Men visste du att hela 40% av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet? Med den siffran att utgå från, borde vi inte arbeta för att individanpassa alla förlossningar utifrån kvinnans enskilda behov?

Ett bolag som ligger i framkant när det kommer till dessa frågor, och verkligen satsar på att förbättra förlossningsvården, är ObsteCare. Life science-bolagets vision är att vara marknadsledande inom förlossningsvården med lösningar och produkter som skall gynna såväl den enskilde patienten som vårdgivaren. Detta genom att erbjuda innovativa lösningar med fokus på att förbättra förlossningsvården för mamman, barnet och förlossningskliniken.

Du kanske har snappat upp att vi på Feminvest snöat in en hel del på life science-bolag den senaste tiden. Till följd av detta arrangerade vi i måndags den 16:e november ett digitalt event där sex börsnoterade bolag fick ta plats framför rutan och berätta mer om sina respektive affärsverksamheter. Inför veckans artikel har vi fått prata med Carina Lindqvist, vd för ObsteCare – ett av de medverkande bolagen.

Carina har en bakgrund inom både life science och medtech, där hon har arbetat i ledande befattningar i drygt 20 år. Tidigare har hon bland annat varit vd för Ellen AB, som arbetar med kvinnohälsa och har distributörsnätverk i Europa. Hennes arbete där bidrog till att ELLEN fick ett positivt kassaflöde. Utöver det har Carina också varit ansvarig för Pfizer Consumer Healthcares verksamhet i Sverige.

 

40% av förstföderskor upplever värksvaghet

 

Värksvaghet är ett globalt problem som drabbar 40% av alla förstföderskor. Ett utdraget värkarbete är en riskfaktor för både mor och barn, och risken för att behöva en operativ förlossning ökar med ett långdraget värkarbete. Det är inte helt enkelt att förstå vad som händer när värkarbetet under förlossningen avstannar. ObsteCare beskriver på sin hemsida att enda sättet att förstå mysteriet är att mäta nivån av laktat, mjölksyran, i livmodern. Om laktatnivån är hög innebär det att livmodern uppnått maximal arbetskapacitet. Då kan man inte längre tillsätta värkstimulerande dropp eftersom det skulle resultera i smärtsamma värkar som heller inte tar förlossningsarbetet framåt. Dock så kan livmodern reagera positivt, när nivåerna av laktat sjunker.

Så genom att mäta mjölksyranivån i fostervattnet får man en korrekt bild av kvinnans livmoderstatus och därmed kan man individanpassa förlossningen.

Men hur är den stora frågan, hur kan ObsteCare förbättra förlossningsvården?

Carina berättar:

“Forskning, både i Sverige och internationellt, visar att man på ett tidigt stadium under förlossningen kan prognostisera förlossningsutfallet för kvinnor som drabbas av värksvaghet genom att mäta halten av mjölksyra i fostervattnet. Det var i samband med ett forskningsprojekt på Karolinska Institutet som docent Eva Wiberg-Itzel upptäckte en metod att diagnostisera värksvaghet och grundade bolaget ObsteCare.

Metoden vi tagit fram möjliggör en minskning av akuta kejsarsnitt med upp till 30%, och hjälper mammor att slippa långa och utdragna 30 timmars-förlossningar med kraftlösa värkar.

ObsteCare har utvecklat och säljer ett system för att diagnosticera värksvaghet och utrustning för att behandla värksvaga förlossningar. Metoden och utrustningen är patenterade, CE-märkta och marknadsförs under namnet AFL® (Amniotic Fluid Lactate). AFL®-systemet gör det möjligt att på ett tidigt stadium sätta in åtgärder vid värksvaghet.”

Hon fortsätter:

“För förlossningsläkare och barnmorskor är kvinnor med värksvaghet en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Utdragna förlossningar kan leda till förlossningsskador och onödigt lidande samt utgör en stor belastning på sjukvårdens resurser.”

 

AFL®-metoden

 

ObsteCare är ett life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningssjukvården med fokus på kvinnan för att skapa säkrare förlossningar och förbättra vården till förmån för mor, barn och förlossningskliniken.

Med AFL®-systemet får förlossningskliniker ett verktyg och en metod som stöd för att på ett effektivt sätt behandla värksvaga patienter. ObsteCares mål är att AFL®-metoden ska bli en standardmetod i fallen där värksvaghet uppstår. Bolaget erbjuder även utbildning och stöd vid införandet av AFL®-metoden.

ObsteCares affärsmodell är enkel. Den påminner om rakhyvlar och rakblad, d.v.s ett mätinstrument med tillhörande återkommande intäkter för engångsartiklar, mätprober. På marknaden finns idag inga andra direkt konkurrerande produkter, vilket öppnar upp enorma tillväxtmöjligheter för bolaget.

Feminvest ber Carina berätta vidare om eventuell konkurrens och hur mycket potential hon ser framåt för ObsteCare.

“Idag finns det ingen direkt konkurrens till AFL®-systemet då det är en innovation, och ensam i sitt slag, baserad på forskning som möjliggör en objektiv mätning av status på den födande kvinnans livmoder under förlossningen.

 

Carina fortsätter:

“Marknadspotentialen i Europa och USA är cirka 1 miljard kronor per år beräknat på en total population på 20% av kvinnor med värksvaghet. Det finns en enorm potential för vårt erbjudande till förlossningsklinikerna. Vi ser positivt på en växande marknad framöver i kombination med att hjälpa mammor och pappor genom att bidra till positivare förlossningsupplevelser och mindre förlossningsskador.

Vi vet att det finns en enorm potential för vår AFL®-metod. Som ett led i vår internationella expansion har vi stärkt säljorganisationen och inlett samarbeten med nya distributörer för att uppnå en ökad expansionstakt. Vi arbetar målinriktat med alternativa möjligheter och lösningar för att bearbeta nya marknader. Till exempel har vi tagit fram omfattande utbildningsprogram för att på distans kunna genomföra utbildningsinsatser även för kunder på sjukhus och kliniker, om vi inte i närtid får möjlighet att besöka kliniker på det sätt vi tidigare gjort p.g.a. pandemin. De nya utbildningssatsningarna ger oss också möjlighet att snabbare starta upp nya marknader.

Vi har en tydlig bild av vår tillväxtresa där basen är Norden och Europa med expansion därefter i Asien och USA”, avslutar Carina.

Hur känns det att gå till jobbet dagligen? Vad är det bästa med ditt jobb? 

“Det känns otroligt positivt att få bidra till att göra stor skillnad för kvinnan, barnet och förlossningspersonalen och samtidigt bygga ett lönsamt internationellt life science-bolag baserat på svensk innovationsförmåga. Varje enskild förlossning är ett väldigt speciellt tillfälle för alla involverade och ger kvinnan minnen för livet. Att kunna vara med och skapa bättre förutsättningar för tryggare förlossningar, känns för mig personligen helt fantastiskt bra.

Förlossningsvården är just nu i fokus i Sverige och en stor satsning görs från regeringen för 2021. Det är oerhört glädjande och kan öppna upp för nya möjligheter för vårt unika erbjudande”, slår Carina fast.

https://www.youtube.com/watch?v=TSfYeSKlqus&ab_channel=Obstecare

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!