Mona Kilsgård

Mitt namn är Mona Kilsgård, jag läser Informationsteknik vid Chalmers Tekniska Högskola samt är vice ordförande för Chalmers Börssällskap. Ursprungligen kommer jag från den lilla byn Öxabäck.