Affärsängelnätverk

Feminvest tillhandahåller ett kvinnligt affärsängelnätverk för att säkerställa att fler kvinnor blir delägare i bolag ledda av kvinnliga entreprenörer.

Vi erbjuder nätverkstillfällen för affärsänglar samt utbildning för investeringar i onoterade bolag.

Idag går endast mindre en procent av riskkapitalet till kvinnliga entreprenörer, en siffra som vi vill vara med och påverka. Vem som sedan investerar i den procenten är viktigt att lyfta fram, där vill vi ta en position.

Kontakta oss för mer information.

Om du är du ängelinvesterare och önskar få investeringserbjudanden samt inbjudningar till våra event, anmäl ditt intresse till info@feminvest.se.