Investera hållbart, vi ger dig sju goda råd på vägen

”Är det en motsättning att tjäna pengar och göra gott?” – Hanna Lindqvist, Trine

För en tid sedan anordnade Feminvest en aktieklubb i samarbete med den svenska impact investing plattformen Trine på SEBs härliga kontor i centrala Stockholm. Denna gång gick vi igenom olika perspektiv på investeringar med hållbarhet som utgångspunkt. Hållbarhet, ordet hör man ett antal gånger om dagen. Men hur gör man det när det kommer till ens ekonomi och placeringar. Kan man både tjäna pengar och bidra till en hållbar värld?

Delta i vår digitala aktieklubb med tema hållbara investeringar.

Vi har gjort en undersökning på hur många i Feminvests nätverk som tycker att det är viktigt att välja hållbara bolag när man sparar eller investerar och 72% säger att det är viktigt. Många argumenterar för att framtidens avkastning är hållbar, men få vet vilka bolag i deras portfölj som faktiskt är hållbara eller hur man ska ta reda på huruvida bolagen man investerar i är hållbara. I vår facebookgrupp delar Michaela sin nystartade Feminvest aktieportfölj som är just hållbar, följ den här i gruppen.

  • Börja på samma sätt som du gör när du sparar till annat, fundera på vad du sparar TILL och hur lång sparhorisont. Är det en långsiktig eller kortsiktig avkastning du är ute efter? Och framförallt, välj ut det du tycker är viktigt när du investerar och om det är just hållbarhet kommer här några följdfrågor och råd som besvarar dessa frågor. 
  • Hur definierar du hållbarhet? Se till dig själv, vad tycker DU är viktigt? Är det viktigast för dig att investera i bolag som gör sitt för att minska klimatavtrycket, även om deras primära affärsmodell inte fokuserar på att bidra med klimatnytta. Då kan du hålla utkik efter ESG eller “Environmental, Social, Governance” som är samlingsnamnet för olika standarder ett bolags verksamhet aktivt ska följa. På svenska översätts det till “miljö, samhälls/sociala och bolagsstyrning”. Dessa kriterier har blivit mer och mer etablerade för den medvetne investeraren att använda sig av för att utvärdera hållbara företag att investera i. För att bedöma huruvida miljökriterier uppfylls kan det inkludera att man ser över om bolaget bidrar till koldioxidutsläpp och hur det kan minska, hur man kan återvinna naturresurser. Med social hållbarhet kikar man på bolagets samhällsfrågor, mångfald, arbetsvillkor mm. Bolagsstyrning kan fungera som en slags kontrollmekanism, där man kan se att bolagets redovisning sköts korrekt, att intressekonflikter i styrelsen undviks, att mutor och korruption inte är en del av bolaget och mycket mer. Det är viktigt att även se över dessa tillkortakommanden i de bolag man investerar i likaså.
  • Definerar du hållbarhet utifrån att det är viktigare att investera i bolag vars affärsverksamhet är att göra faktisk klimatnytta, exempelvis förnybar energi, eldrivna fordon eller kollektivtrafik, Några hållbara bolag skulle utifrån det perspektivet vara Tomra (återvinning), Vestas (vindkraft), Tesla (elbilar), Beyond meat (vegansk kost), Nibe (effektiv värme) etc. 
  • Om du vill investera i bolag som idag jobbar med hållbarhet men även som ambition att bli bättre på det, då kan du se på bolag är att se över listan på Svanen-märkta fonder. Svanenmärkningen av en fond är delvis att bolagen har ett hållbarhetsarbete men de önskar även bidra till att fler börjar tänka mer hållbart och därför lyfter de även ambitionsnivån hos företaget, en aktivist. För att få denna välkända märkning måste bolagen även gå med på att avstå från investeringar i särskilda branscher. Göra hållbarhetsanalyser, samt rapportera vad fonden gör för hållbarhetsarbete.
  • Morningstar har tagit fram ett riktigt smidigt verktyg om det är utsläppen du vill fokusera på genom Hållbarhetslövet. Fonder som förärats med hållbarhetslövet är fonder med låg CO2-risk. Alltså fonder som är anpassade till en ekonomi med lägre CO2-utsläpp. För att Fonder ska kunna säkra ett löv krävs två saker. 
  • Morningstars Sustainability Rating är ett hållbarhetsbetyg som används av investerare för att granska och jämföra fonder baserat på deras hållbarhetsprofil. Morningstars Sustainability Rating mäter hur väl ett företag följer ESG-kriterierna som vi nämnde tidigare. Morningstar har även verktyget jordglober. Har man en jordglob på sin sida, innebär det att bolaget som ingår i fonden i jämförelse med andra fonder i samma kategori betygssätts utifrån deras sätt att arbeta med hållbarhetsfrågor. Även detta med utgångspunkt i ESG-kriterierna.
  • Kanske är det bolag som säger att de har en hållbar ambition framåt som är viktigt för ? Lundin petroleum som nyligen bytte namn har som målsättning att vara utsläppsneutrala 2030 men jobbar med fossila bränslen idag. Eller Coca Cola som i sig säljer socker i drycken men å andra sidan bidrar till social hållbarhet, återvinning och rent vatten.

Läs “Plötsligt blir hållbara investeringar konkret”

Note to self – gå in på dessa sidor för att hålla dig uppdaterad runt hållbara placeringsalternativ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *