Vägen till att bli Sveriges ledande företag inom hälsa – Scandinavian Health Innovations

Vår resa har bara börjat, och det kommer att bli en spännande tid framåt för våra aktieägare” – säger Louise Dufwa, styrelseledamot för Scandinavian Health Innovations.

Scandinavian Health Innovations vänder till vinst för perioden oktober-december 2019. Målsättningen för SHI koncernen (Scandinavian Health Innovations) är att genom förvärv och en expansiv digital tillväxtstrategi, hålla en hög expansionstakt både i Sverige och utomlands. Feminvest har fått möjligheten att prata med Louise Dufwa, styrelseledamot och delägare i Scandinavian Health Innovations om den spännande satsningen.

Men vi börjar från början. Vem är Louise Dufwa? Louise är jurist med över 15 års erfarenhet av att företräda såväl företag som privatpersoner och har själv grundat och drivit ett företag inom skönhet/-hälsobranschen. Hennes juridiska expertis och erfarenhet av att driva bolag bidrar till SHIs fortsatta tillväxt och expansion. Det kombinerat med hennes genuina intresse för hälsa och hudvård motiverar rollen som styrelseledamot i SHI.

Louise Dufwa

– Jag har alltid varit intresserad av hälsa och hudvård och att få vara med och bygga bolag. Så när jag fick förfrågan om att sitta i styrelsen för SHI så var valet enkelt. Det är otroligt viktigt för mig att engagera mig i bolag som jag verkligen kan stå bakom och där jag ser att jag kan bidra på flera plan.

Hälsokoncernen & pelarna bakom SHI

SHI är alltså en hälso-koncern, som utvecklar och investerar i innovativa varumärken vilka riktar sig till hälsomedvetna konsumenter. Visionen är att göra det enklare att leva ett hälsosamt och hållbart liv.

Bolaget har en bred kompetens av bolagsstyrning, expansion och forskning inom hälsa. Förutom vd:n Daniel Ehdin och tf CFO Jesper Yrwing vilkas expertis ligger inom strategi, försäljning, varumärkesbyggande och finans, har vi även Dr. Sanna Ehdin doktor i immunologi, samt styrelseledamot Pia Madison. Pia har över tjugo års erfarenhet av varumärkesbyggande och företagsledning i bolag som NIKE, IKEA och och Puma. Robin Grannesberger är det senaste nytillskottet och arbetar som Head of Online Growth.

Ringer det en klocka när ni hör Dr. Sanna? Tänker du möjligtvis på den Dr. Sanna som skrivit ett antal böcker kring självläkning och hälsa? Iså fall är du helt rätt ute. Att Dr. Sannas produkter har rönt uppmärksamhet i Sverige under lång tid är ingen nyhet. Dr. Sanna har beskrivits som Sveriges främsta hälsopersonlighet och var en av de första i Sverige som startade hälsovågen när hon gav ut sin första bok “Den Självläkande Människan” i slutet på 90-talet. Dr. Sanna har erfarenhet från 12 års biomedicinsk forskning och över 25 års erfarenhet av studier i helhetshälsa med en målsättning att inspirera människor att leva ett hälsosammare liv. 

Produktutvecklingen i sig är ett ämne jag personligen är nyfiken på, hur ser det ut från början till slut? Vart tillverkas produkterna? Jag frågade Louise vad SHI gör för att säkra upp att deras produkter faktiskt levererar. Svaret kom solklart.

– De flesta produkterna arbetas fram under flera år, och testas i flera testgrupper för att säkerhetsställa resultat. Samtliga produkter är naturliga, ekologiska, veganska och tillverkade i  Sverige. Vårt mål är 100 % nöjda kunder och vi har även en hög re-purchase rate.

Dr Sanna Ehdin arbetar tätt ihop med bolagets egna produktutvecklare och hudläkare Susanna Hartmann, som alla är direkt involverad i produktutvecklingen, för att kunna kvalitetssäkra och erbjuda de allra bästa produkterna.

– Efterfrågan på ekologiska och naturliga produkter som verkligen levererar resultat, ökar kraftigt i Sverige såväl som internationellt. Det finns en enorm ökning av medvetenhet hos konsumenter, både för vad som är bra för den egna hälsan, och vilken miljöpåverkan produkterna man konsumerar har. Den svenska marknaden för ekologisk hudvård växte med över 26% under 2018 och den globala marknaden uppskattas öka till ungefär 48 miljarder dollar 2025.

Vidare fortsätter Louise med att SHI tror starkt på en ökad tillväxt för andra hälsoprodukter, kosttillskott till exempel där företaget nu satsar. Fler och fler önskar att komplettera kost med kosttillskott för att optimera hälsan.

Dotterbolag, nyförvärv och tillväxt

Vilket leder oss in på vilka bolag som faktiskt ägs av SHI. I nuläget har SHI fyra dotterbolag som startats och förvärvats, med en vision om att skapa synergi mellan bolagen. Framåt är målet för SHI 1-2 förvärv per år. 

Det första bolaget Dr. Sannas Sweden AB är en framgångsrik innovatör inom ekologisk hudvård. Vid lansering av den naturliga och ekologiska solserien under 2019 sålde produkterna slut på några veckor och en ny order fick läggas för att möta efterfrågan. 

Dr. Sannas har sedan starten utvecklat många ekologiska och veganska produkter som ligger till försäljning hos över 400 återförsäljare, och de fortsätter sin expansion. Målet är att under 2020 lansera minst tio nya produkter. Bolaget redovisade en vinst för verksamhetsåret 2019 och i år 2020 räknar man med ännu högre tillväxt och vinst, se drsannas.se

Som nummer två har vi YoungEvity AB som har ambitionen att erbjuda marknadens bästa kosttillskott. SHI planerar nu för fullt inför lanseringen av YoungEvity, som beräknas ske under hösten 2020. Lanseringen har blivit framflyttad i syftet att öka produktutbudet för konsumenten innan lansering. Målet är att uppvisa vinst samma kvartal som lansering slutet av 2020.

De två sista bolagen lägger sitt fokus inom tillväxt online. Natural Shop Europe AB och Organic Inspirations AB. Natural Shop kommer att lanseras i etapper, men vid lanseringen under Q1, 2020 kommer bolaget att erbjuda en plattform som tillhandahåller noga utvalda naturliga, ekologiska och hållbara produkter.

Sedan 7 januari 2020 är SHI även huvudägare i Organic Inspirations, det senaste förvärvet. Organic Inspirations ska också arbeta med tekniska plattformar med syftet att få fler att välja naturligt, ekologiskt och hållbart. Fokus kommer att ligga på lanseringen av Ekoappen 2.0, där målet med appen och den tekniska plattformen är att sprida kunskap och få fler att välja naturligt, ekologiskt och hållbart samt att det ska vara lätt att finna företag som är ekologiska och har ett hållbart tänk. Samarbetet mellan Natural Shop och Organic Inspirations kommer att spela stor roll i att skapa mervärde för SHIs kunder och användare. Beta versionen ligger redan uppe på Appstore och Google play för den som vill testa. Organic Inspirations har genomfört en spridningsemission till en pre-money värdering á 10 MSEK, emissionen gav bolaget ca 1,1 MSEK.

Framtiden ser ljus ut för Scandinavian Health Innovations, under det gånga året och knappa månaden in på 2020 har bolaget startat två nya dotterbolag, genomfört ett nyförvärv och samtidigt haft en tillväxt under 2019 med över 40%, samt vänt till vinst trots det gångna årets knappa resurser. Imponerande tycker vi!

Sist men inte minst är vi på Feminvest nyfikna på vad som ligger på agendan framåt. Till svar får vi, att en expansion internationellt ligger på bordet, ambitionen är att bli ett globalt bolag och öka antalet fysiska återförsäljare regionalt för detta.

– Visst har det funnits motgångar under åren men vi försöker se dessa som lärdomar och lära oss av våra misstag. Vi har nu vänt utvecklingen tack vare det oerhört gedigna arbete vår VD och vårt team utför varje dag. De har gjort ett fantastiskt jobb med att få bolaget att växa. Att bygga bolag kräver ett stort mått av engagemang, driv och extremt mycket hårt arbete. Vilket jag kan intyga att alla har bidragit med! avslutar Louise Dufwa.

Grattis Scandinavian Health Innovations! 

Läs mer här!

Scandinavian Health Innovations offentliggör bokslutskommuniké för 2019 – Hämtat ur pressmeddelande från SHI

Fakta:

Oktober-december 2019 (jämfört med oktober-december 2018)

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 874 TKR (2 013 TKR), en ökning med cirka 43

Januari-december 2019 (jämfört med januari – december 2018)

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 9 413 TKR (6 547), en ökning med cirka 44 procent jämfört med samma period föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

Mangold inleder bevakning av Scandinavian Health Innovations, läs mer här:

Väsentliga händelser efter periodens slut

Scandinavian Health Innovations förvärvade 630 000 B-aktier och 70 000 A-aktier i Organic Inspirations AB genom nyttjandet av optionsavtal och köpeskillingen uppgick till 35 000. Per idag så äger Bolaget totalt sett 65 % av kapitalet och ca 67 % av rösterna i Organic Inspirations AB.


Delar av innehållet på Feminvests hemsida skall tolkas som marknadsföring och inte rådgivning. Artiklar är i viss mån finansierad av bolag. Detta inlägg avser ett sådant samarbete. Inget investeringsbeslut bör fattas utan en klar förståelse av de risker som är inblandade. Att investera kommer med risker som i kan leda till förlust av delar eller hela insättningen. Sträva därför efter att vara en medveten investerare!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *