Barnrättslagen i praktiken – många barn får inte vad de har rätt till

Den första januari i år blev Barnkonventionen lag i Sverige. Lagen kallas i folkmun “Barnrättslagen”. Syftet med Barnrättslagen var bl.a. att de många rättigheter som barn och unga har enligt barnkonventionen skulle få större genomslag i praktiken. 


Var tionde barn i Sverige lever i en familj som har ont om pengar. Skulle barnkonventionen kunna användas för att ge barn i Sverige bättre ekonomiska förutsättningar?
Frågar man barnrättsorganisationen Majblomman, så kan den det!


Majblommans generalsekreterare Tove Lindahl Greve säger i en artikel i DN.KP.Junior den 15 februari i år att Sverige riskerar att bryta mot barnkonventionen när man låter det finnas så stora ekonomiska skillnader mellan barn. ” – Barn lever så olika liv idag. Många barn får inte vad de har rätt till. Det står till exempel i barnkonventionen att alla barn har rätt till lek och fritid. Då måste familjer ha råd med något meningsfullt att göra”, skriver hon. 


Tove Lindahl Greve ger som exempel på lösningar för att barn som lever i dessa familjer ska få det bättre; staten behöver dela ut mer pengar i form av till exempel bostadsbidrag och försörjningsstöd (socialbidrag), fler vuxna måste ha ett arbete och kommunerna måste ta större ansvar för fritidsaktiviteter och se till att mycket är gratis. Även skolorna måste se till att inte kostnader stänger barn ute från utflykter och annat. Läs hela artikeln med generalsekreteraren i DN.KP.Junior
Resonemanget är gott, tycker jag.

 
Artikeln i barnkonventionen som Tove Lindahl Greve hänvisar till är artikel 31 om barns rätt till lek, vila och fritid. Barnkonventionen innehåller även en artikel 2 som säger att alla barn har samma rättigheter och att inget barn får diskrimineras. Enligt artikel 6 i barnkonventionen har alla barn rätt att leva att utvecklas.  
Alltså är det inte helt orimligt att tänka sig att Sverige hädanefter, med stöd av Barnrättslagen, kommer kunna gå in och hjälpa fler barn än tidigare som befinner sig i ekonomisk utsatthet. 

Eller att man till och med kommer att vara skyldig att så göra. 

Här kommer självfallet även föreningar som bedriver barnverksamhet och privata barnaktörer spela en viktig roll i uppfyllandet av Barnrättslagen. Vi får följa bevakningen av denna outforskade barnrättsmark, helt enkelt!

Är du ung och har frågor om dina rättigheter enligt Barnrättslagen eller är du förälder och undrar över ditt barns rätt?

Anna Ekvall

Varm välkommen att höra av dig till mig på kontakt@advokatekvall.se
Anna Ekvall Barnadvokaten 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *