Priset på bostäder ökade under 2019

Under 2019 sågs en stegring om 5% i genomsnitt på priserna på både bostadsrätter och villor. I storstadsområdena ökade priserna ytterligare, mellan +4% och +7%. Det visar den senaste statistiken över bostadsförsäljningar sammanställd av Svensk Mäklarstatistik.

Året som var innebar att fler valde att sälja sina hus, i jämförelse med året dessförinnan. 2018 års villaförsäljning var då en toppnotering med upp emot 54 000 villor men föregående års försäljning för villor landade på drygt 55 000, en tangering av det tidigare försäljningsrekordet.

-Det sammanlagda försäljningsvärdet för bostadsrätterna och villorna blev drygt 440 miljarder kronor vilket är 7% högre än förra året och 2% högre än tidigare toppåret 2017, konstaterar Hans Flink.

Statistiken baseras på försäljningen av 26 931 bostadsrätter under oktober 2019 – december 2019. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2019 – september 2019, tolvmånaderssiffran med oktober 2018 – december 2018 och i enmånadssiffran jämförs september 2019 – november 2019 med aktuell period.

Ska du sälja din lägenhet, lyssna på Feminvestpodden om hur du kan kostnadseffektivisera

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *