Kvinnor nyfikna på lån

Belånar du din aktieportfölj? Hur planerar du bostadslån, studielån och andra typer av lån? I en tid av högkonjunktur och rekordlåga räntor är frågan om lån högaktuell för många konsumenter.

En undersökning visar att svenska låntagare har högt självförtroende gällande sina lånekunskaper.

Det är i en undersökning från Ferratum och Kantar Sifo som det visar sig att män i betydligt högre grad än kvinnor (83 procent respektive 69 procent) uppger att de har goda kunskaper om lån och villkor kring återbetalning av lån. Fler män än kvinnor (69 procent respektive 53 procent) uppger också att de skulle veta vilka förutsättningar som skulle gälla vid ett lån utan säkerhet. Samtidigt visar siffror från Kronofogdemyndigheten att bland skuldsatta i Sverige är hela 62 procent män medan 38 procent är kvinnor.

-Att många kvinnor, och då påfallande ofta yngre kvinnor, vill lära sig mer om lån ser vi som mycket positivt. Ett lån kan uppfylla drömmar och bredda arbetsmöjligheterna genom till exempel ett körkort. Men för att det ska bli en lyckad upplevelse gäller det att man förstår sitt lån, så att många kvinnor tar initiativ för att lära sig mer ser vi som en mycket god utveckling, säger Emmi Kyykkä.

Trots att män tenderar att vara mer skuldsatta är det ändå en övervägande andel kvinnor, framför allt i åldrarna 18-29 år, som uppger att de vill lära sig mer om lån. 42 procent av kvinnorna i åldern 18-29 uppger detta, jämfört med 32 procent män. 

Belåna aktieportföljen

När det kommer till att belåna aktier är även det vanligare bland män än kvinnor. Det är ett sätt att höja hävstången på investeringarna och få mer avkastning på uppgång eller duplicera minskningen i värde vid nedgång. Med aktierna som säkerhet kan en bank eller nätmäklare erbjuda värdepapperslån som kan användas för ytterligare investeringar. Belåning är ett verktyg som alla banker och större investerare använder sig av, men möjligheten är faktiskt öppen för alla, även småsparare.

Det finns såväl fördelar som nackdelar med belåning. Riskerna ska inte ignoreras eftersom det kan ge upphov till mycket negativa ekonomiska konsekvenser. Fördelarna är samtidigt potentiellt mycket gynnsamma.

Att belåna just aktieportföljen ska göras med försiktighet, belåning av ISK eller KF beskattas för insättning och ägande som resterande belopp på kapitalförsäkring eller investeringssparkonto.


Published by Michaela Berglund

Managing Feminvest

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *