Equity crowdfunding – så fungerar det

Equity crowdfunding innebär att en stor grupp individer med små summor hjälper till att finansiera en verksamhet, istället för att en eller ett fåtal investerare bidrar med en större summa. Insamlingen sker via crowdfunding-webbplatser och många gånger är investerarna okända för företagaren.

I korthet bygger crowdfunding på att företagaren på en crowdfunding-webbplats kan presentera en affärsidé och söka ekonomiskt stöd från privatpersoner och företag. Webbplatsen fungerar lite som en anslagstavla där många olika bolag presenterar sina affärsidéer samtidigt.

I många fall sätter företagaren upp ett investeringsmål som ska vara uppfyllt för att idén ska bli verklighet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *