Möt Amal Said, verksamhetsansvarig på Womenisa i ett samtal om hur hon tror att fler kvinnor ska få möjligheten att driva företag.

“Socioekonomiska faktorer påverkade huruvida man var framgångsrik i samhället”

Berätta om din bakgrund?

Jag är uppväxt i västkusten. Jag kom till Sverige med min familj som 1 åring. Jag hade en fantastiskt uppväxt med natur lätt till hands och levde bekvämt i ett radhusområde med skolan runt hörnet. Jag flyttade efter gymnasiet till storstaden Stockholm då min pappa som arbetade som ingenjör fick ett bättre erbjudande där, då beslutade hela familjen att flytta hit. Vi växte upp med få personer med samma kulturell bakgrund som oss, så vi barn ville flytta till ett kulturrikt område. Vi flyttade till Hjulsta, Stockholm efter ett kort stopp i Nynäshamn. Hjulsta erbjöd mångfald, glädje och en hemmakänsla. Men väldigt snabbt lärde vi oss att vår nya postkod skulle förändra en hel del. Jag såg att socioekonomiska faktorer, etnicitet, religion och kön påverkade huruvida man var integrerad och framgångsrik i samhället. Detta gap är ännu större för kvinnor och kvinnor som ser ut som oss. Därav ville jag vara en aktiv del i samhället som bidrar till positiv förändring i ett område som annars överskuggas av negativa vågor. 

Vad var din dröm som liten och vad drömmer du om idag, har den förändrats? 

Jag hade ingen särskild dröm när jag var liten förutom det vanliga, men jag visste att allt var möjligt för mig. Då jag hade min pappa som förebild som alltid sa att jag kan bli vad jag vill och att det inte finns någon gräns på mina drömmar så länge jag kämpar för dem. Han kom till Sverige, kämpade med språket och lyckades ta sig igenom en ingenjörsutbildning och var aktiv i föreningar som arbetar med att förebygga hinder och utmaningar som minoritetsgrupper möter i samhället. 

Detta har inspirerat mig till att vilja lyfta förebilder genom mitt arbete, för när vi ser någon vi känner igen oss i så formas en igenkänningsfaktor. En kan-hon-kan-jag effekt. Det är min dröm idag, att skapa förutsättningar och framhäva förebilder inom entreprenörskap. 

Vilken kompetens ser du saknas mest i de bolag du träffar?

Det varierar beroende på vilket bolag. Kompetens inom IT och teknologi behövs allt mer. 

Berätta om Womenisa? 

Womenisa är ett nätverk för oss av oss som ska stärka oss i vår personliga utveckling, karriär och entreprenörskap. Vår primära målsättning är att få fler kvinnor att våga satsa på sig själva, starta företag, skapa möjligheter för kvinnor att nätverka, samverka, förenas och utbyta kompetenser som vanligtvis inte ges utav samhället. 

Vi bidrar till ekonomisk självständighet genom entreprenörskap som utväg och erbjuder möjligheter för personlig utveckling genom bl.a mentorskap. Dessa är våra främsta verktyg för att skapa individuell förändring och på sikt även skapa en samhällsförändring. 

Hur kan vi bygga broar mellan kvinnor som är uppväxta i Sverige och som flyttat hit?

Vi behöver skapa förutsättningar och ytor där kvinnor möts, nätverkar, utbyter erfarenheter och hjälper varandra. Detta bidrar till samhällstillväxt och det i sin tur bryter kategoriseringen mellan kvinnor i samhället.


Familj: Mamma, pappa och 4 syskon 3 killar och 1 tjej. 2 barn ( flicka 2 år och pojke 6 år) 
Har du någon förebild? Min pappa är min förebild. Han är en kämpe, har alltid trott på mig, stärkt mig och är en fin människa.
Hur sparar du?  Fonder och aktier

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *