Medtechbolag med unik möjlighet att erövra den amerikanska marknaden

Miris fick i slutet av år 2018 ett FDA godkännande i USA från den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA), därmed står medtechbolaget inför en möjlighet att som ensam aktör få sälja och marknadsföra Miris Human Milk Analyzer™ till den kliniska marknaden i USA.

Bröstmjölk är det viktigaste näringsämnet för nyfödda barn. Speciellt viktig är den för de barn som föds prematura. Sverige ligger i framkant av utvecklingen att praktisera s.k. individuell nutrition till för tidigt födda barn, vilket innebär att analysera koncentration av makronutrienterna protein, fett och kolhydrater i bröstmjölken för att kunna berika den till att matcha varje barns unika behov. Därför ser bolaget goda möjligheter att ta marknadsandelar med forskning och teknik i framkant.

”Med marknadsgodkännande från FDA och rätt produktkvalitet har vi nu möjligheten att förverkliga vårt mål att etablera Miris HMA™ som golden standard i USA. Vi befinner oss i en unik position att erövra den amerikanska marknaden som den enda aktör med ett medicintekniskt godkänd instrument för bröstmjölksanalys.” säger bolagets vd Camilla Sandberg till Feminvest.

Målsättningen framåt blir nu att nå ut med den patenterade produkten Miris Human Milk Analyzer™ som golden standard på den amerikanska marknaden och på så sätt även etablera individuell nutrition för prematura barn i USA (ca 30%)

Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™) är bolagets primära produkt och bygger på en kombination av infrarött ljus och innovativ programvara för att mäta koncentrationen av makronutrienterna i bröstmjölk. Teknologin är skyddad av patent.

De sjukhusen som är intresserade av Miris HMA™ behöver budgetera anslag för att köpa Miris HMA™. Beslutsprocessen för denna typ av investeringsbegäran på sjukhusutrustning bedömer bolaget tar minimum 9 – 18 månader. Den försäljningsutveckling som påbörjats ligger därmed i linje med de tidigare antaganden som bolaget gjort runt lanseringen som påbörjades efter FDA godkännandet. En större orderökningen förväntar sig bolaget under 2020.

Översikt över Företrädesemissionen

–    Teckningsperiod: 18 november – 4 december 2019

–    Teckningskurs: 4 öre per aktie

–    Ökning antalet aktier: 642 188 324 aktier 

–    Emissionsbelopp: 25 687 532 kr 

–    Emissionsvillkor: En (1) befintlig aktie ger rätt att erhålla en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

–    Antal aktier före emission: 1 926 564 974

–    Bolagsvärdet före emission: ca 77 MSEK

 –        Handel med BTA: kommer att ske på Spotlight från och med den 18 november och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen.

Informationsmemorandum för emissionen, folder och anmälningssedel för teckning utan företräde finns publicerat på Miris hemsida

För frågor eller ytterligare information: 

Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07,  camilla.sandberg@mirissolutions.com

Mer om bolaget:

Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Om FDA

United States Food and Drug Administration (FDA eller USFDA) är USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet med ansvar för mat (för människor och djur), kosttillskott, läkemedel (för människor och djur), kosmetika, medicinsk utrustning (för människor och djur), radioaktivt strålande utrustning samt blodprodukter. FDA fick sitt nuvarande namn 1930, men har sitt ursprung i Bureau of Chemistry (’kemibyrån’) som startades 1862 under Abraham Lincolnsregering. 1927 delades Bureau of Chemistry upp i det reglerande Food, Drug, and Insecticide Administration (’livsmedels-, läkemedels- och insektsmedelsförvaltningen’) och det forskande Bureau of Chemistry and Soils (’kemi- och jordbyrån’), och den förra fick sitt nuvarande namn tre år senare. Inom bland annat medicinteknisk industri talas ofta om produkter som uppfyller FDA:s lagkrav, kallade Quality System Regulation (QSR).

https://www.fda.gov

https://www.fda.gov

Delar av innehållet på Feminvests hemsida skall tolkas som marknadsföring och är i viss mån finansierad av bolag. Detta inlägg avser ett sådant samarbete.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *