Jämställdheten förädlar samhällets grundvalar

Kvinnor får 76 procent av männens arbetsinkomster, halva tjänstepensionen och mindre än hälften av kapitalinkomsterna. För att vara en av Världsbankens sex mest jämställda länder globalt har Sverige lite kvar på grovjobbet.

Jag ser en stadig ström av kvinnor som söker sig till Feminvest för att utvecklas som investerare, lära sig mer om sitt sparande, vässa sin pension eller söka kapital för sina bolag som de vill ska expandera. Jag ser många gånger att risken styr i utgångsläget; risken för att förlora, risken att inte fatta det bästa beslutet, risken för att ta risken om att agera utifrån risken.

Den som vågar ta risken och börja investera på lång sikt, vinner med största sannolikhet på det. För det har visat sig vara dumt att inte ta den där risken och investera över tid. Idag går exempelvis 90 miljarder kronor i utdelningar från finansbolag rätt ner i fickan till bolagens manliga investerare, medan 19 miljarder i sin tur går till de kvinnor som placerar i dessa bolag. Jag vet att den siffran kommer förändras med åren – jag ser det dagligen och med en ny ägarbild förflyttas makten och därmed jämställdheten per se.

Det finns väldigt lite sammanhållande datapunkter över längre tid som visar på värdet av jämställdhet i styrelser och ledningsposter i förhållande till ett bolags vinst. Majoriteten av oss tror att det bidrar positivt. Flertalet mindre undersökningar visar på att diversifiering i styrelserum, ledningsgrupper och organisation har ett värde även i balansräkningen. Vi kommer få se mer av den typen av jämförande undersökningar framåt, det är jag övertygad om och jag tror att dessa kommer att bekräfta det svar vi aktivt söker.

Men för att vara helt ärlig, jämställdhetens påverkan på ekonomin i sig är inte min drivkraft. Om en undersökning skulle visa på att jämställdhet hade negativa konsekvenser på vinstmarginalen så rör det mig inte i ryggen. Min drivkraft är möjligheten var och en ska ges, de som vill, de som vågar och de som tar makten i sina egna händer. För när den där upplevda risken minskar kommer den makten att förändra, nej förädla samhällets grundvalar. 

Michaela Berglund

michaela@feminvest.se


Published by Michaela Berglund

Managing Feminvest

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *