Ett sätt att investera i fastigheter är att köpa aktier i börsnoterade fastighetsbolag, det vill säga att du blir delägare i bolaget. Några av fastighetsbolagen har inriktning mot privata bostäder medan andra riktar in sig på kommersiella fastigheter. De två har lite olika cykler då det egentligen är olika marknader som styr både priset. 

Privata fastighetsaktörer

Stora bostadsprojekt av nybyggda bostadsrätter i storstadsregioner haft en del problem under de senaste åren med att hitta köpare, till följd har en del bostadsutvecklare som överdimensionerat efterfrågan på sina fastigheter haft en tuffare tid, ett exempel på det är Oscar Properties som grundade sin verksamhet i en tid när efterfrågan på deras bostäder var hög, dagen innan nya lägenheter släpptes var köerna långa utanför av privata lägenhetsköpare som ville säkra sin nya bostad. Några år senare har de fått sälja av fastigheter som de tänkt använda för bostadsutveckling då de saknat både kapital och en efterfrågan. 

Detta är till följd av minskad optimism om värdeutvecklingen på fastigheter bland privata fastighetsägare vilket resulterat i att marknaden gått ner under en period. Ökade amorteringskrav har också påverkat efterfrågan till viss del. I stort sett överallt i Sverige finns det en brist på bostäder men det är i storstadsregioner som värdeökningen varit bäst, därmed är dte där som fastighetsutvecklare fokuserat sitt byggande.

Kommersiella fastighetsbolag

För de kommersiella fastighetsbolagen har majoriteten av de börsnoterade fastighetsbolagen som huvudfokus förvaltning av sitt bestånd, andra har fokus på utveckling och förädling av fastigheterna. Dessa olika affärsmodeller kan även kombineras i affärsmodellen, men genererar olika typer av avkastning som är bra att ha koll på sm investerare. En annan viktig att ha i beaktning är räntenivåer, bankernas vilja till utlåning och lagförslag exempelvis avdragsmöjligheter för dessa blir en riskfaktor att ta i beräkning. 

Viktigt är att se vart bolagen har sitt fastighetsbestånd, storstadsregioner har haft en tryggare och starkare tillväxt medan mindre städer har haft en mindre efterfrågan på den kommersiella sidan.

gra av våra svenska börsnoterade fastighetsbolag

 • Magnolia
 • Humlegården
 • Wallenstam
 • Kungsleden
 • Klövern
 • Hemfosa
 • Hufvudstaden
 • Castellum
 • Atrium Ljungbergh
 • Catena
 • Diös
 • Fast. Balder


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *