Den svenska fastighetsmarknaden

I Sverige bor de flesta i ett hus som de äger själva. Den näst vanligaste boendeformen är hyreslägenhet följt av bostadsrättslägenhet som blir allt vanligare (totalt står dessa tre kategorier för 96 procent av bostadsbeståndet i Sverige). Det här betyder att det allra vanligaste sättet att investera i fastigheter i Sverige är att äga det egna boendet.

Det har visat sig vara en trygg investering i Norden, bostadsbyggandet har på senare år varit lägre än efterfrågan, vilket bidragit till att priserna stigit. En rapport från 2017 visar att värdet på svensk bostadsmarknad i snitt ökat med 9% per år från 1980 och framåt, det kan jämföra med svensk aktiemarknad som under samma period ökat med 15,74% årligen. Då majoriteten av de privatägda fastigheterna köps med en insats om 15% innebär det att många som köpt fått en bra hävstångseffekt på sin initiala investering. Viktiga aspekter inför ett köp är såklart hur pass stort bostadsbyggandet är där du planerar att köpa, det vill säga finns det en risk att utbudet blir större än efterfrågan samt finns det fortsatt arbetstillfällen i närområdet.

Nedan ser du vart flest bostäder byggts under de senaste nästan 30 åren.

Det faktum att det privata ägandet  av fastigheter är högt skiljer sig mot många andra länder och statistiskt gör det att den privata belåningen på bostäder är mycket högre än i exempelvis Tyskland. Den har även ökat i förhållande till den disponibla inkomsten. Enligt FI har har bolånetagarnas genomsnittliga belåningsgrad, som visar hur mycket lån du har på din bostad i förhållande till bostadens värde, minskat till 63 procent (2018).

Att det i Sverige är mer vanligt än i många andra länder att äga sin egen bostad är en bidragande faktor till landets historiskt starka ekonomi, men gör även de privata fastighetsägarna mer utsatta för eventuella förändringar i exempelvis räntepolitiken. Dagens låga ränta möjliggör en så pass stor privat belåning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *