Börsen, exitmöjlighet för startups eller bara ett steg på vägen?

En av de största utmaningarna det moderna finanssamhället och dagens politik står inför är hur vi ska möjliggöra för potentiellt miljontals svenskar att engagera sig mera, att våga investera tidigare eller bli delaktiga i mekanismerna som tar en idé, som sedan blir en startup, som sedan blir ett tillväxtbolag som sedan noteras för att påbörja en potentiell tillväxtresa i noterad miljö. Utmaningen ligger i att vi lever i en modern, social och öppen tidsålder medan reglerna och metoderna kring hur vi köper eller säljer aktier i bolag följer metoder etablerade från 1930 och framåt och tyvärr ännu inte hunnit anpassas helt och hållet till 2020-talet som vi alldeles snart kliver in i. 

De flesta människor i Sverige som handlar aktier gör det på börsen genom sina online depåer, och även om börsen i viss mån är mera tillgänglig och i viss mån säkrare än att investera i ett onoterat bolag så kommer de flesta in alltför sent. För att potentiellt ha störst avkastning på en investering skall man komma in så tidigt som möjligt i ett bolags livscykel. Givetvis ökar även risken, ju tidigare man investerar i ett bolag. Under de senaste 10 åren har ett antal nya möjligheter dykt upp för att investera på andra sätt och vi lär se ännu mera plattformar och metoder under de nästa 10 åren, och det enda vi med säkerhet vet är att vi kommer att står inför en mycket dynamisk och intressant tid och detta paradigmskifte som vi länge “predikat” om kommer att sannolikt förändra hela branschen för investeringar i bolag. Och inte primärt för att branschen vill förändras utan för att du som konsument förtjänar bättre verktyg för att du har vant dig vid att i denna sociala tidsålder förvänta dig bättre, modernare och effektivare verktyg. 

Många tror att en notering är en sk. exit när det egentligen oftast enbart är ett steg, visserligen ett stort sådant, men fortfarande bara ett steg i ett bolags utvecklingskurva. De flesta bolag som noterar sig gör det inte för att “exita” eller realisera någon investering, även om möjligheterna för detta ökar efter en notering, utan för att använda den noterade miljön för att “kliva upp” ett steg i bolagets utveckling. Ett bolag som noteras granskas mycket noga av börsen de noteras på, av advokater, av mentorer eller rådgivare och givetvis av marknaden. Bolag i noterade miljöer måste följa mycket strikta regler och detta brukar driva hela företaget till att agera mycket mera seriöst eller formellt än tidigare i en startup miljö. 

Dock råder det en uppfattning om att många noteringar är primärt exits för de första investerarna. Denna uppfattning råder trots att tidiga eller stora investerare brukar ha sk “lock-up-avtal” som reglerar vad och när de kan sälja aktier medan vd:n, ledningen eller styrelsen brukar vara de som sist “får” sälja, då marknaden tolkar köp eller sälj signaler från dessa människor som har ett informationsövertag. 

Vi kan konstatera att de flesta bolag som noterar sig på en börs eller MTF (oreglerad handelsplattform) gör det för att det strategiskt kan vara rätt och för att det är en naturlig utveckling mot en mera seriös miljö. Vi kan även konstatera att risken men även möjligheterna ökar ju tidigare man kan investera i ett bolag. Det kan vara i ett startupläge, i ett growthläge, en pre-IPO eller i samband med en notering. Plattformar för detta finns det gott om och jag tycker att det kan vara värt att fördjupa sig. Kontakta mig gärna om du har tankar eller frågor avseende detta. 

Så mina råd till er är: Var nyfikna, kontakta bolag som ni läser om, ställ frågor, våga engagera er och om ni gillar det ni hör, överväg att investera. Gör det tidigt för möjlighet till större potential men gör det när det känns rätt för dig. 

/Daniel

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *