Att börja investera med kryptovalutor

Vad är det som gör det så intressant att handla med kryptovalutor? Är det för riskabelt att handla p.g.a. den höga volatiliteten? Vilka är de viktigaste faktorerna att ta i beaktning? 

Det här är den första delen av tre där SweBlocks går igenom vad som är bra att känna till vid handel med kryptovalutor. Den kanske allra viktigaste aspekten är att lägga upp en strategi för din investering. Att låta ens känslor styra helt och hållet gör att det är avsevärt mycket lättare att förlora pengar. En gedigen teknisk analys är A och O för att man ska veta när en köp- eller säljorder ska läggas. 

Många tänker att kursen ska gå spikrakt uppåt, men så är givetvis inte fallet. De ger sig oftast in i marknaden vid fel tillfälle eller paniksäljer när kursen går åt motsatt riktning än önskad. Alla kurser och trender går upp och ner, i synnerhet kryptomarknaden. SweBlocks reder ut vad som är viktigt att tänka på då du funderar på att ge dig in på denna spännande marknad.

En bitcoin går att bryta ner till 100 miljoner delar. Det innebär att du inte behöver köpa en hel bitcoin utan du väljer själv hur mycket pengar du vill handla för. På så sätt får du en viss del av en bitcoin, det som kallas för satoshi (namnet kommer från grundaren av bitcoin). Denna serie utgår från bitcoin då det är den första kryptovalutan som uppkom och som de flesta känner till. Det är också den valutan som är minst volatil av de kryptovalutor som finns och på så sätt säkrast att handla med.

Kryptomarknaden är öppen dygnet runt vilket innebär att du kan handla precis när du vill till det aktuella priset. Kryptovalutor har ett rykte om sig att vara väldigt volatila, vilket stämmer men inte nödvändigtvis är en nackdel. Det är även denna volatilitet som gör exempelvis till en god investering. Marknaden är fortfarande omogen med få aktörer involverade, vilket resulterar i just kraftiga prissvängningar. 

Vad är det då som gör att kryptomarknaden går upp och ner hela tiden? Kort och gott är det främst utbud och efterfrågan som styr. Handelsvolym är på ett praktiskt plan just utbud och efterfrågan. Volym innebär den mängd av kryptovaluta som köp och säljs, inte primärt hur många som har ett intresse av att köpa och sälja. Det är när en tung investerare gör ett drag på marknaden som det intressanta sker – då uppstår stora volymer vilket resulterar i en större rörelse på marknaden, uppåt eller nedåt beroende på om investeraren köper eller säljer. Är det en stigande kurs bör den även påvisa ökad volym. Men om det är en stigande kurs och oförändrad/minskad volym visar det å andra sidan brist på intresse och bör ses som en varning för en eventuell kommande vändning nedåt. Om priset går upp och det finns hög volym, är det en indikation på att köpare agerar och då kommer troligtvis priset att fortsätta stiga. Om priset däremot sjunker och det finns liten volym signalerar det att intresset för att köpa är svalt och kursen kan fortsätta att sjunka. Volym är ett bra redskap att titta på för att få en hint om var priset kan vara på väg, men du bör inte stirra dig blind på enbart volym utan använd volym i kombination med andra verktyg, som t.ex. stöd och motståndsnivåer. 

Det finns vissa prisnivåer som många investerare utgår från när de vill köpa eller sälja, och det kan du utläsa genom att titta på tidigare stöd och motståndsnivåer. När du planerar att gå in i en marknad är målet att gå in när en ny trend startar, vare sig den går upp eller ner. Det är då du kan göra en så bra investering som möjligt. Ofta pratar man om trendlinjer och nivåer som kallas för toppar eller bottnar. Stöd är ett område under det nuvarande priset där det finns ett starkt köpintresse och som är större än säljtrycket, dvs. bottnar. Motståndsnivåer är de högre nivåerna ovanför det nuvarande priset, dvs. toppar. Här är säljtrycket större än köparnas och det är vid dessa nivåer som marknaden bromsar in eller pausar. Det ter sig i form av att kursen vänder och priset sjunker. När en kurs byter riktning blir tidigare motståndsnivåer till stödnivåer, under en nedåtgående trend, och tidigare stödnivåer blir till motståndsnivåer, under en uppåtgående trend. Vid stöd och motstånd pratar man om områden, inte exakta prisnivåer. 

Hur kan du hitta stöd- och motståndsnivåerna? Du kan t.ex. göra det genom att se hur många gånger en prisnivå har testats sedan tidigare. Det behöver inte vara en exakt prisnivå utan snarare i närheten av det priset. Volym som nämndes ovan är också en parameter att titta på. Har det handlats stora volymer vid eller nära en viss nivå? Det kan även vara bra att hålla utkik efter jämna siffror. Rent psykologiskt tenderar fler personer gå in eller ur en marknad vid ett jämt tal än ett ojämnt.

Bestämt dig för vad din målbild är. Konkreta mål är bäst, då minskar risken för att du agerar känslomässigt. Kom ihåg att all investering är förenad med risk och det är alltid bra att sprida sina risker. 

SweBlocks grundades 2018 och personerna bakom initiativet är Gina Pari och Madeleine Canefors. De verkar för att involvera fler kvinnor i krypto- och blockchainbranschen och gör det bl.a. genom att anordna meetups och föreläsningar. 

 Delar av innehållet på Feminvests hemsida skall tolkas som marknadsföring och är i viss mån finansierad av bolag. Detta inlägg avser ett sådant samarbete.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *