Vet du om att du kan ställa krav på din premiepension? Joakim Jansson tog ett initiativ för att belysa hur enkelt du som privatperson kan flytta din premiepension till mer klimatsmarta alternativ. Responsen har varit positiv från både sparare och branschen.

Berätta om hur idéen till klimatbytet kom till?
Jag har tänkt mycket på klimatfrågan under några år och framförallt med utgångspunkt i att vi behöver komma åt pengarna på toppen i vårt finansiella system. För investerar vi i rätt branscher och bolag så kommer också rätt saker att hända. Mot den bakgrunden såg jag en tweet i twitterflödet som berättade om att det nu har blivit lättare att spara klimatsmart i premiepensionssystemet tack vare en ny funktion på fondtorget för premiepensionen. Jag testade den och styrde om mina egna pengar i mer klimatsmart riktning och tyckte det var väldigt enkelt. Morgonen efter vaknade jag upp halvsex på morgonen med 150 i puls och kände bokstavligen att ”jag tror jag har det”. Jag testade idén genom ett inlägg i en Facebookgrupp som heter Klimatklubben och fick väldigt bra respons där flera miljoner styrdes om på bara några timmar. Det fick mig att tro på att idén skulle kunna skalas upp en nivå till och därefter började vi bygga på sajten.   

Vad har ni som målsättning?
Övergripande är det så klart att bidra med det vi kan för att komma ur klimatkrisen och sättet #Klimatbytet vill hjälpa till är att göra det enklare för människor att spara klimatsmart och då med början i premiepensionssystemet. Vi hoppas kunna styra en miljard kronor i en mer klimatsmart riktning. En annan del av målsättningen är att få folk att inse att det spelar roll vad de gör som individer och att de dessutom har pengar många knappt vet om att de har som de kan påverka med. Vi vill också starta en dialog kring hur vi idag sparar våra pengar och om det kan finnas bättre sätt att spara dessa på, både för klimatets och privatekonomins skull. När det sedan gäller bank- och finansbranschen så vill vi att dem prioriterar ett hållbart ansvarstagande i allt det den gör, det är deras största bidrag till agenda 2030. Den innebär bland annat att den behöver bli ännu bättre på att förstå vad klimatsmart och hållbart sparande innebär och att den hittar allt bättre sätt att mäta det på. Allt för att kunna bli bättre på att rekommendera klimatsmarta och hållbara alternativ till sina kunder och för att själva kunna fatta rätt investeringsbeslut. Vi vill också se ett betydligt större utbud av bra klimatsmarta och hållbara fonder till låga avgifter och att det blir lätt att som konsument kunna göra klimaträtt.

Hur går du som vill göra en förändring till väga?
När det gäller premiepensionsfonderna så finns tydliga instruktioner på www.klimatbytet.se. I korthet innebär det att man loggar in på pensionsmyndigheten.se och går in på “byta fonder”. Väl där så används det nya filtret där man kan klicka i ”låg CO2-risk” och även passa på att sortera bort annat man inte vill spara i. Jag själv vill inte spara i fossila bränslen, kärnvapen, klusterbomber, kemiska vapen och porr för att nämna några exempel. Det jag slås av då jag valde bort dessa oönskade produkter är att det är så få av de 600 fonderna som blir kvar. När man väljer bort alla dessa Oönskade produkter och dessutom vill ha fonder med låg CO2-risk återstår endast 4 fonder av 600, dvs. 0,7 % av fonderna. Jag har svårt att se det rimliga i detta. Det behöver bli bättre.

Vilka pensionssparande är det möjligt att ställa miljökrav på idag?
Det är viktigt att först säga att jag inte är en expert eller rådgivare inom pension eller sparande. Mitt perspektiv är konsumentens, vilket är det jag är. Och som konsument tycker jag det är självklart att ställa krav på hållbarhet för all pension det vill säga såväl inkomstpension, premiepension, tjänstepension och privat pension. 

Hur har responsen varit på initiativet?
Väldigt stor och väldigt positiv. Både från människor i allmänhet men också från branschen vilket glädjer oss.  Efter 4 dagar har över 500 personer skrivit upp sig och berättat att de bytt till klimatsmartare fonder. Det uppskattade värdet av detta ligger på ca 85 miljoner kronor* vilket är en fantastiskt bra start. Vi blev också väldigt glada över att Avanza redan efter två dagar skrev att de blivit inspirerade av #Klimatbytet och att de kommer släppa ny funktionalitet som skall göra det lättare att välja hållbart.

Varför är det så att så få svenskar tidigare ställt krav på sitt sparande tidigare?
Bra fråga, de flesta av oss tänker nog inte så mycket på pensionssparandet. Det anses ju av många vara ganska tråkigt. Jag tycker det är synd och min förhoppning är att fler kommer vilja bli aktiva i sitt sparande när de inser att de kan påverka både samhälls- och klimatutvecklingen med sina pensionspengar och sitt sparande i övrigt – och det är ju allt annat än tråkigt! En följd av det blir att de kommer ställa krav på banker, fonder och rådgivare att ta fram bättre produkter till lägre avgifter.  

Vilka är dina bästa pensionspar tips?
Jag håller mig ifrån att ge några spartips mer än följande; se till att ha ett sparande som inte bara har en god potentiell avkastning och risknivå utan som du också kan stå för och som ligger i linje med dina värderingar. Så ställ frågor till din bank och fondförvaltare, de skall kunna hjälpa dig! De konsumenter som förstår att deras pengar har påverkan och gör skillnad, tror vi också  kommer bli mer aktiva och även se över sitt pensionssparande i framtiden. 

*Så här estimeras beloppet:
När en person har bytt och skriver upp sig på Klimatbytet.se så ökar räknaren med 175 000 kr. Det är ett ungefärligt snitt av varje persons premiepensionssparande. Det samlade fondvärdet 30 april 2019: 1322 miljarder kronor, antal premiepensionssparare 31 december 2018: 7 562 940. 1322 miljarder delat med 7 562 940 blir 174 800 kr vilket avrundas till 175 000 kr.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *