Det första kvartalet i år närmar sig sitt slut. Tre månader som inrymmer många politiska osäkerheter som kalkyleras för investeringar globalt. Feminvest träffar Henrik von Sydow som arbetar som omvärldsstrateg på Carnegie Investment Bank för hans tankar om hur dagens världspolitik kan landa i din plånbok.

– Politik är brus som hela tiden omvandlas till retorik, den verkliga risk som vi förhåller oss till är lagförslag. Däremot är det så att osäkerhet driver på faktiska kostnader för bolagen runtom i världen, säger Henrik von Sydow och nämner Brexit som exempel där  osäkerheten både bidragit till en minskning av börsintroduktioner i UK och även att de brittiska bolagen inte fått investeringar i samma utsträckning under det sista året, jämfört med tidigare år.

Av svenska bolag som aktivt jobbat med att eliminera den eventuella risken nämner han Astra Zeneca som tidigare meddelat att de investerat nära 500 miljoner kronor för att klara leveranser och tester, både i EU och Storbritannien efter brexit.

-De multinationella bolagen anpassar sig och för Sverige som är oerhört beroende av sin närmste marknad slår det som händer i Europa hårt mot landets vinster.

I USA på andra sidan Atlanten har skattereformen inneburit interna hurrarop och en starkare dollar, men det kommunicerar samtidigt en misstro mot internationella investeringar. En av trenderna han ser globalt är just den typen av växande protektionism och en geopolitiks reversion som på längre sikt begränsar för både investeringar och utrikeshandel.

Även i Europa bidrar detta enligt honom till  att institutioner undermineras, det i sin tur resulterar i att det politiskt är svårt att få något gjort. Reformer som skulle bidra till en positiv utveckling, kan även lyftas fram med en negativ publicitet och den risken gör att de många gånger uteblir.

Han guidar investerare rätt i den politiska djungeln.

I dialogen med de privata investerare som Henrik arbetar med arbetar han utfifrån en modell där han  identifierar både risker och möjligheter. De rangordnas och siffersätts där nummer ett innebär den största risken. Han har delat med sig av sitt perspektiv på de stora riskerna för privata investerare det första kvartalet.

1. Kina och USA.

Han menar att trots att det kan leda till ett långvarigt fungerande handelsavtal visar dialogen på en ökad strategisk rivalitet mellan länderna som påverkar handeln negativt.

2. Brexit

Bolagen jobbar intensivt på att kartlägga eventuella risker som kan påverka transporter, juridiska underleverantörer och 

3. Populism i Europa

Nationell lagstiftningar ökar och motsäger sig de internationella regelverk som påverkat handel och tillväxt positivt. Beslut som fattas utifrån en retorik om respekt mot den inre marknaden. Det slår mot nordiska bolag som har Europa som den största marknaden. Han nämner det politiska läget i både Bryssel och Italien, där institutioner undermineras och

När det kommer till möjligheter, hur tror du man kan krydda sin portfölj framåt?
Jag är nyfiken på investeringsbara länder i Sydamerika, med en växande medelklass, Brasilien är på väg ut ur en lågkonjunktur och  just nu ligger ett lagförslag med pension.

I Sverige tycker han att du ska följa debatten runt den nya skatteformen och vad den innebär. En borttagen värnskatt innebär att det blir mer förmånligt att arbeta. Han menar dock att  ett sådant beslut med största säkerhet följs av en debatt om vinster på kapital och hur den ska beskattas. En fråga som har stor betydelse för dina investeringar.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *