Emma Heikensten är snart snart disputerad nationalekonom från Handels i Stockholm. Sedan 2013 har hon forskat om könsskillnader, experimentell metod, fintech och sparande. Hon är högaktuell med rapporten “Vem äger Sverige”, som hon tagit fram för den nya svenskbaserade tankesmedjan “Ownershift”.

Berätta om hur det kom sig att du började arbeta med att ta fram den här typen av data?
Ägande som maktfaktor har tidigare inte tagits upp i jämställdhetsdebatten. Tyvärr finns det inte heller särskilt mycket forskning kring detta. Som jag ser det är ett mer jämställt ägande grundläggande för att allas röster ska höras. För att kunna seriöst arbeta med att påverka individer och samhället i en positiv riktning behöver vi börja med data – hur ser situationen ut idag? Så kom idén om ägarinnabilden till.  

Hur kände du inför resultatet? /Vad förvånar dig mest med resultatet?
Det som var mest förvånande när jag började arbeta med att sammanställa information om ägande är hur lite information det fanns. Exempelvis är det inte något område som vi tittat på inom vilket det tidigare har sammanställts trender över tid. Men framförallt saknas det information om ägande av företag och dess värden – det gäller genomgående för de områdena vi undersökt.

Resultaten kändes nedslående, men jag var ändå inte särskilt förvånad, jag förväntade mig att det skulle vara stora skillnader mellan män och kvinnors ägande och det var det vi hittade.

Hur har responsen varit?
Det var många som tycker att det är en viktig fråga och flertalet har kommenterat att de, precis som jag, är förvånade över att ägande som en ultimat maktfaktor inte diskuterats i jämställdhetsdebatten tidigare.

Hur kommer det sig att det ser ut som det gör tror du?
Det finns säkerligen många anledningar till det. Säkerligen beror det på historiska mönster och normer men kanske också på diskriminering.

På vilket sätt vill ni jobba med de här frågorna framåt?
Vi kommer att jobba vidare med att sprida rapporten och be om hjälp från olika myndigheter att på ett mer strukturerat sätt samla in data och arbeta vidare med dessa frågor.

Ownershift jobbar även med flera andra initiativ; allt ifrån att hitta förebilder inom starups till investeringar och konsumtion.

Kan du ge tre tips på hur ska man börja äga mer?
Absolut –  här är tre tips på hur man kan äga – både stort och smått;
Spara pengar och investera dem i aktier eller en bostad.
Se över ägande på hemmaplan – vem står som ägare av er bil och bostad?
Starta eget företag och äg din tid och din fulla potential

När kommer nästa rapport?
Vi får se exakt när det händer. Men vi hoppas på att vi har ny och mer uppdaterad data att visa nästa år, så att vi även kan börja följa trender.

Vad är din bakgrund?
Jag är snart disputerad nationalekonom från Handels i Stockholm. Sedan 2013 har jag forskat om könsskillnader, experimentell metod, fintech och sparande. Under två år har jag varit affilierad med Harvard och under en period även med New York University. Sedan ca ett år tillbaka har jag dessutom startat två företag och varit engagerad i Ownershift.  

Du hittar rapporten här.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *