På mindre än ett år har det sociala nätverket We Don’t Have Time som fokuserar på klimatkrisen seglat upp som en av de snabbast växande klimatorganisationerna på sociala medier. Med en social medieräckvidd på över 18 miljoner i månaden lägger We Don’t Have Time in en ännu högre växel och bjuder in fler att vara med på den resa som ska sätta stopp för klimatkrisen.

– “Vi måste ställa om till ett utsläppsfritt samhälle nu. Vi har inte tid att vänta. De val vi gör idag är avgörande för om planeten kommer att vara beboelig för människor i framtiden“, slår We Don’t Have Times grundare Ingmar Rentzhog fast. 

#WeDontHaveTime används i hela världen 
Ingmar Rentzhog korades till årets miljöinfluencer av tidningen Miljö & Utvecklings läsare och målet med We Don’t Have Time är att sätta stopp för klimatkrisen. Sedan starten för ett år sedan har bolaget etablerat sig som en snabbt växande, nytänkande klimatrörelse. Bolaget har lanserat en egen hashtag, #WeDontHaveTime, och på Facebook är We Don’t Have Time det sjätte största Internationella klimatorganisationen och en av de absolut snabbast växande just nu. 

Bjuder in fler som vill investera med hjärta och hjärna 
Den 27 november öppnade We Don’t Have Times emission som vänder sig till befintliga och nya aktieägare. Pengarna ska gå till att färdigställa och lansera det sociala nätverket. Alla som investerar får dessutom en option som innebär att man kan investera ytterligare om ca 1,5 år till samma pris per aktie som i den pågående emissionen. 

– Vårt mål är att vi ska nå god lönsamhet inom tre år och vara minst 100 miljoner användare inom fem år. Världen har kraftsamlat och löst allvarliga miljökriser förut, säger Ingmar Rentzhog, och syftar bland annat på det tidigare ozonhålet, som nu är på väg att återbildas tack vare att världens ledare kom överens om att sluta med skadliga freoner. 

– Jag är övertygade om att vi kan lösa den akuta klimatkrisen, men vi måste agera nu, och vi måste samarbeta. We Don’t Have Times nätverk samlar en kritisk massa som driver på det övriga samhället och därmed ökar takten i omställningen till en utsläppsfri framtid. Du kan nu vara med på den resan!

  • Finansiell rådgivare: Naventus Corporate Finance  Emissionsinstitut Aktieinvest FK. 
  • Emissionsstorlek: 20 MSEK 
  • Värdering: 19 MSEK pre-money 
  • Teckningskurs: 10,50 kr per unit. Omfattande en aktie plus en option. 
  • Lägsta teckning: 5 250 kr Kortversion prospekt och teckningsanmälan, klicka här.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *